Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-20

Pædagogisk ledelse gennem et psykologisk trygt rum

Varighed ca. en time

 

Der er brug for faglig ledelse tæt på praksis, hvis der skal skabes konkrete forbedringer og læring og trivsel for både medarbejdere, børn og unge. Det fordrer ledelse og facilitering af gode læringsrum med stærke pædagogiske analyser og et psykologisk trygt rum. 

På kurset går vi tæt på din lederpraksis. Vi kobler det, vi ved om pædagogisk ledelse, med ny viden om psykologisk tryghed. Jeg introducerer enkelte konkrete redskaber til at komme tæt på den pædagogiske praksis i en travl leder-hverdag og ser på, hvordan vi kan styrke den psykologiske tryghed i både ledelsesteam, personalegruppe og læringsmiljøer.

Det sker ved, at vi udforsker tre døre ind til tre forskellige rum, der kan lede til psykologisk tryghed i jeres ledelsespraksis:

  • Sæt scenen

  • Skab deltagelse

  • Søg det konstruktive

Vi skal sammen blive klogere på begrebet psykologisk tryghed, og hvorfor netop dette teorisæt er så meget oppe i tiden. Hvad kan det? Hvad skal det? Hvad kalder det på af ledelsestryk og opmærksomheder?

Mål for kurset

  • At få en kort intro til teorien bag psykologisk tryghed som begreb

  • At skabe en kobling mellem teorien i og omkring psykologisk tryghed og jeres pædagogiske lederpraksis

  • At arbejde med nogle af de redskaber, der danner afsæt for at kunne arbejde med psykologisk tryghed i sit ledelsesarbejde

Kurset gennemføres med en vekselvirkning mellem små oplæg og små refleksionsøvelser, der kan oversættes direkte til din praksis uafhængigt af din rolle i hverdagen. I kan tage kurset i små bidder og arbejde med øvelserne i jeres ledelsesteam undervejs.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Velkomst og tjek ind på kursets form og indhold

Intro til begrebet om de tre døre og rum.

14 minutter

2.  Psykologisk tryghed. Hvad er det? Hvor kommer det fra?

Øvelse/refleksion: Oversætte til egne læringsrum og praksis. 

11 minutter

3.  Interpersonelle risici og en model, der kan hjælpe

Øvelse/refleksion: Hvilke udtryk er til stede i vores læringsrum? Og hvad kalder det på af ledelse?

15 minutter

4.  Psykologisk tryghed og fejl - hvordan hos os selv?

Øvelse/refleksion: At handle på det, vi ser. 

14 minutter

5.  Handlinger herfra med mod til at tro på, at mikro er stort nok

I sidste lektion vil Lene opsummere, hvordan alt det forrige hun har været igennem, kan oversættes til en mikrohandling. 

9 minutter

Lene Larsen Zacharias

Lene Larsen Zacharias

Pædagogisk konsulent hos Dafolo

Lene har arbejdet i læringsbranchen i over 20 år. Hun er uddannet folkeskolelærer og har siden taget en kandidat i pædagogisk sociologi på DPU, én projektlederuddannelse og forskellige lederuddannelser. Gennem de sidste mange år har hun primært været optaget af ledelsesrummet og hvordan man på gode måder kobler pædagogisk og faglig ledelse med det at være helt tæt på undervisning og læring. Lene har været ledelseskonsulent i tre forskellige kommuner, læringskonsulent i ledelse af inklusion i Undervisningsministeriet i en årrække og de sidste tre år har hun rejst rundt i hele landet på skoler, i dagtilbud og i den kommunale forvaltning for at sætte krop og øvelser på ledelsesopgaven. Det gør hun med workshops, oplæg, ledelsessparringer i både korte og lange forløb. Hertil underviser hun på Dafolos uddannelser: Bliv vejleder i psykologisk tryghed og Pædagogisk ledelse tæt på praksis.