Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-24

Madmod i madkundskab

Varighed 25 minutter

Kurset her har til formål at inspirere til at bruge madmod til faglig og personlig udvikling Kurset tager udgangspunkt i at lysten og modet til at smage nyt er en forudsætning for at vi kan ændre vores madvaner og gennem vores indtag og produktion af fødevarer bidrage positivt i den grønne omstilling. Madmod I madkundskab sætter også 2 tykke steger under at der skal gøres noget for at rette op klimakursen og at køkkenet er et godt sted at tage fat. Skolekøkkenet er et fantaktisk læringsrum både for at lære hvordan man laver mad men også et godt rum til bedre kunne begribe hvad man selv kan gøre og hvad der skal til for at vi rent faktisk kan ramme de klimamål, vi i fællesskab har sat.

Kurset er fyldt med en masse hele og halve ideer og masse god energi til jer der hver dag møder eleverne i skolekøkkenerne Kurset har ikke fokus på selve didaktikken i madkundskab. Kurset er også fyldt med en masse praktisk undervisnings og formidlingserfaring, ideer til at få et grønnere fokus i undervisningen og forhåbentligt kaste en masse god energi til jer der hver dag møder eleverne ude i skolekøkkenerne. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Først oplive - så oplyse

I første lektion vil Uffe fortælle lidt om, hvad det vil sige at være en rollemodel for børn og unge. 

4 minutter

2.  Den brændende platform

I denne lektion er der fokus på forandringsprocesser.

5 minutter

3.  Madmod, et bæredygtig køkken og dansk madkultur

I denne lektion vil Uffe tale mere om madmod, bæredygtighed og dansk madkultur. 

7 minutter

4.  Madmod i madkundskab - Hvordan?

Hvordan kan du arbejde med madmod i madkundskab, det vil Uffe komme nærmere ind på i denne lektion. 

6 minutter

5.  Opsummering

Uffe laver en opsamling på sit kursus. 

4 minutter

Uffe Kjeldgaard Truelsen

Uffe Kjeldgaard Truelsen

Uddannet kok og AU i ledelse

Uffe Kjeldgaard Truelsen har over 20 års erfaring med mad, mennesker og det at skabe en ramme for det gode måltid. Han er uddannet kok, og i sommeren 2020 blev han færdig med en AU i ledelse. Dermed har Uffe blandet teori og en solid praktisk faglighed med en kreativitet, der kan finde solide løsninger, der virker i en travl køkkenhverdag. I næsten 10 år stod Uffe i spidsen for en gennemgribende forandring af køkkenkulturen på Horne Efterskole, hvor han omlagde køkkendriften fra 0 til over 90 % økologi. Februar 2020 gik han fra deltid til fuldtid i Køkkenkultur og arbejder nu med køkkenudvikling, foredrag, supervision, undervisningsforløb, workshop, teambuilding og podcast.