Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-05

Klasseledelse

Varighed ca. en time

At være en stærk klasseleder med en alsidig værktøjskasse er helt afgørende for at kunne skabe læringsrum hvor alle børn har mulighed for at trives, lære og være. 

Klasseledelse handler, ifølge EMU, om at skabe et godt læringsmiljø, at lede elevernes læring og at etablere gode relationer. Og når de professionelle lykkes med dette, har det positiv indflydelse på elevernes trivsel og læring. 

Klasseledelse er ikke et nyt begreb i skolen, da det har været en del af den pædagogiske dialog i over 20 år, men i takt med at kravene til differentiering og deltagelsesmuligheder øges, bliver klasseledelsesopgaven mere kompleks. Bevægelsen igennem årene er også gået fra et styrende blik på rollen som klasseleder til et relationelt ledende perspektiv. 

For den enkelte professionelle kræver en stærk klasseledelse at man kan lede på tre parametre: 

  • Læringsledelse
  • Adfærdsledelse
  • Relations-ledelse

På dette kursus om klasseledelse, udfolder vi de tre dimensioner og giver bud på, hvordan I kan arbejde med det for at skabe mere læringsrum med deltagelsesmuligheder for alle. 

Mål for kurset:

  • At få viden om klasseledelse som begreb
  • At få blik for klasseledelsens dimensioner  
  • At arbejde med forskellige værktøjer til klasseledelse 

Kurset gennemføres med en vekselvirkning mellem små oplæg og små refleksionsøvelser, der kan oversættes direkte til din praksis uafhængigt af din rolle i hverdagen. I kan tage kurset i små bidder og arbejde med øvelserne i jeres ledelsesteam undervejs.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Velkomst og tjek ind

Velkomst og tjek ind på kursets form og indhold.
Definition på klasseledelse.

7 minutter

2.  Klasseledelse i praksis

Klasseledelse i praksis.
De tre ledelsesdimensioner i klasseledelsen (Lene Heckmann 2014).
Udfoldelse af dimensionerne med koblinger til praksis.
Hvordan kan hver af dimensionerne forstås?

11 minutter

3.  Adfærdsledelse i praksis

Fokus på adfærdsledelse og på redskaber til styrkelse af den professionelles adfærdsledelse. 
Hvordan kan der konkret arbejdes med adfærdsledelse? Inddragelse af praksiseksempler. 

10 minutter

4.  Læringsledelse i praksis

Fokus på læringsledelse og på redskaber til styrkelse af den professionelles adfærdsledelse. 
Hvordan kan der konkret arbejdes med adfærdsledelse? Inddragelse af praksiseksempler. 

14 minutter

5.  Relationsledelse i praksis

Fokus på relationssledelse og på redskaber til styrkelse af den professionelles adfærdsledelse. 
Hvordan kan der konkret arbejdes med relationsledelse? Inddragelse af praksiseksempler. 

11 minutter

6.  Pædagogisk værtskab

Pædagogisk værtskab som overordnet klasseledelsesgreb.
Rasmus Alenkærs pædagogiske værtskab kan bidrage med et blik på rammen for de professionelles klasseledelse. 
Der udfoldes kort værtskabsfaserne og sammenhængen til ledelsesdimensionerne. 
 

12 minutter

7.  Klasseledelse i din praksis

Afrunding med pointer om mestringserfaringer, teamsamarbejde, fælles fokus og løbende justeringer og afprøvning af praksis. 

10 minutter

Lisbeth Ramonn Vesterheden

Lisbeth  Ramonn Vesterheden

Pædagogisk konsulent hos Dafolo

Lisbeth Ramonn Vesterheden er uddannet lærer med syv års erfaring i grundskolen - som lærer, vejleder og ressourceperson. Hun er uddannet læringsvejleder og har en kandidat i Læring og Forandringsprocesser. Lisbeth har de seneste år arbejdet som pædagogisk konsulent og læringskonsulent ved Aalborg Universitet og hos Dafolo - pædagogik og læring. Hun har forestået kompetenceudviklingsforløb i kommuner, på skoler og i dagtilbud, der har udvikling og forankring for øje gennem overskrifter som psykologisk tryghed i organisationer, skoleudvikling gennem f.eks. co-teaching, professionelle læringsfællesskaber og PBL samt forløb med fokus på at skabe læringsrum med deltagelsesmuligheder for alle børn.