Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-25

Etik, omsorg & skånsom magtanvendelse i grundskolen

Varighed ca. en time

Dette kursus i omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der arbejder i folke- eller specialskoler. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at forbygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, nænsom guidning og magtanvendelser.

Læringsmål

  • Særlige behov

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Der gives en introduktion af kurset, hvem det henvender sig til, samt hvilke emner man kan forvente på kurset. 

et minut

2.  Arbejdsmiljø og faglige udfordringer

Der fortsættes med forskningen og arbejdsmiljøet på området, hvor 45% af de adspungte i undersøgelsen siger, at de havde været udsat for vold på arbejde. 

5 minutter

3.  Faglige metoder

Når man snakker forebyggelse og håndtering, skal dette italesættes som et fælles ansvar. Der er mange elementer og der skal være tillid og fællesskab, så man kan forebygge og håndtere konflikthåndtering. I lektionen kommer der en række faglige metoder, som man kan benytte på sin arbejdsplads.

6 minutter

4.  Folkeskoleloven

Der kigges ind i lovgivningen, og her er det Folkeskoleloven og den bekendtgørelse der er for at fremme god orden i folkeskolen. Lektionen omhandler § 10, som er den mest relevante at vide mere om.

6 minutter

5.  Straffeloven § 13 + 14

Der fortsættes med lovgivning, men denne gang straffelovens § 13 om nødværge og § 14 om nødret. Disse lovgivninger hjælper med at vejlede, når der kan opstå en situation hvor man bliver nødt til at afværge vold. 

13 minutter

6.  Straffeloven § 119 og 121

Der fortsættes med straffelovens § 119 og § 121, som også er paragrafferne kendt som 'vold mod tjenestemand'. 

8 minutter

7.  Anmeldelse til politiet

På lektionen er der samlet nogle gode råd samt vejledninger til hvordan man melder til politiet. Meget få episoer bliver anmeldt til politiet, men derfor er der rart at vide hvornår man skal reagere. 

6 minutter

8.  Omsorgspligt vs. omsorgssvigt

Magtanvendelse er og bliver sidste udvej, men man kan også møde elever med en udadreagerende profil, hvilket man må reagere på. Man har derfor også pligt til at vise omsorg til elever der oplever udfordringer, men man kan heller ikke yde den nødvendige omsorg for alle hele tiden.

3 minutter

9.  Guidning

Lektionen omhandler hvordan man guider. Dette kan gøres på tre måder; 

  1. Verbalt
  2. Verbalt og fysisk, uden fysisk kontakt
  3. Verbalt og fysisk, med fysisk kontakt 

Der vil på lektionen være praktiske eksempler og teknikker på hvordan man kan guide.

3 minutter

10.  Teknikker & fastholdelse

Når det omhandler fastholdelse, er det vigtigt at man ved hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre - derfor vil der på lektionen være en række praktiske eksempler på hvordan man gør og hvad man ikke må.

4 minutter

11.  Hvad har vi lært?

Der opsummeres på lektionen nogle af de metoder og teknikker der er blevet lært på kurset, samt hvordan man søger yderligere viden.

et minut

12.  FAQ

Sidste lektion er en opsamling af de mest spurgte spørgsmål, samt svar på hvordan man skal forholde sig til disse problemstillinger. 

3 minutter

Etik, omsorg & skånsom magtanvendelse i grundskolen

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.