Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-23

Differentieret Undervisning

Varighed 36 minutter

Det er vigtigt, at eleverne får mestringsoplevelser i det faglige læringsrum, men det er også vigtigt, at eleverne bliver udfordret på trods af forskellige forudsætninger og målsætning.

På kurset får du inspiration til og afprøver 10 forskellige arbejdsformer, som bl.a. giver:

  • Eleverne mulighed for at vælge opgaver på forskellige taksonomiske niveauer
  • Eleverne mulighed for at vælge mellem forskellige materialetyper
  • Eleverne mulighed for at vælge ud fra interesser, og indeholder forskellige slutprodukter.

Arbejdsformerne varierer fra en tidsramme på få minutter til en plan for et helt modul. Overordnede kendetegn ved alle arbejdsformerne er, at eleverne er i centrum i læringsrummet, og eleverne kan blive udfordret uanset forberedelsesgrad, evner og ambitionsniveau.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Arbejdsform: 2 og 1

I første lektion vil Rudi gennemgå, hvordan man håndterer arbejdsform: 2 og 1. 

2 minutter

2.  Arbejdsform: 3 kategorier

I denne lektion besvarer Rudi spørgsmål; hvordan kan jeg som lærer udfordre eleverne til at vælge forskellige sværhedsgrader af opgaver i forberedelsen eller i selve afviklingen af modulet? 

 

2 minutter

3.  Vis med fingrene

I denne lektion vil Rudi gøre dig klogere på, hvorfor så mange mennesker husker information bedre, når de formidler viden videre til andre.  

2 minutter

4.  Deling af eleverne

I denne lektion vil Rudi forklare, hvordan du som lærer kan komme i kontakt med alle dine elever, lytte til deres pointer, give feedback og give dem konstruktive idéer. 

4 minutter

5.  Refleksioner og kvalitetstid

Gode elevrelationer har rigtig stor betydning for elevernes faglige trivsel og læringsudbytte. Det samme gælder for gode elev- og lærerelationer, hvilket Rudi vil komme ind på i denne lektion. 

2 minutter

6.  Umoderne 10-kamp

Hvordan kan jeg som lærer tilgodese i undervisningen, at elever lærer, husker, motiveres på mange forskellige måder - det vil Rudi uddybe i denne lektion. 

3 minutter

7.  Matrixgrupper med fokus og læring

Den næste arbejdsgruppe vi skal se på er matrixgrupper med fokus og læring. 

6 minutter

8.  Faglige erkendelsesgrad

Hvordan kan man som lærer tydeliggøre hvilke fagord, fagbegreber og fagbetegnelser som eleverne med fordel kan få styr på, og få hver elev til at træne dem, som de er mindre gode til. Det vil Rudi klargøre i denne lektion. 

3 minutter

9.  Spørgsmål med forskellige sværhedsgrader

Den næste arbjedsform vi skal kigge på kalder Rudi; Spørgsmål med forskellige sværhedsgrader. 

3 minutter

10.  Den dejlige varme stol

Dette er ikke en arbejdsform som Rudi vil anbefale i første eller andet modul når man har sine elever. Det er bedst at eleverne kender hinanden ret godt. Denne arbejdsform skal nemlig skabe plads til individuelle forskelle og fremme faglige del. 

5 minutter

11.  Det sidste faglige ord

 Den sidste arbejdsform skal skabe et rum, hvor eleverne kan udfordres evt. skabe en lille konkurrencesituation, og få dem til at afprøve og formidle en masse faglige pointer. 

4 minutter

Rudi Lauridsen

Rudi  Lauridsen

Rudi er uddannet cand. mag. i historie og idræt fra SDU i 2006. I 2006 startede han med at undervise i gymnasieskolen og måtte tidligt erkende, at de arbejdsformer han kendte til, ikke var tilstrækkelige til at motivere alle elever til at indgå aktivt i det faglige læringsrum. Rudi søgte inspiration hos fagkollegaer og kollegaer med særlig interesse for didaktik. Han afprøvede kollegaernes erfaringer, evaluerede med mine elever, tilpassede, nuancerede og fortsatte søgningen efter nye inspirationskilder. I 2013 blev Rudi indstillet af to hans tidligere elever til Politikens Undervisningspris, hvor han blev tildelt førstepladsen. Dette medførte en interesse for Rudis arbejdsformer og erfaringer, hvilket han har udviklet til en kursusrække med fokus på didaktisk inspiration og vidensdeling.