Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-14

Tosprogede elever

Varighed ca. en time

Hvilke fejl laver tosprogede elever på ungdomsuddannelserne? Hvordan kan man rette dem og give feedback.

Trods flere tosprogede elever og studerende på uddannelsesinstitutioner har man nemlig tilsyneladende glemt at tage højde for, at tosprogede elever kommer med nogle andre udfordringer - og andre kompetencer - end etnisk danske elever og studerende.

I dette kursus vil vi give dig redskaber til hvordan du kan forstå og guide tosprogede elevers med ders typiske fejl og lave analyse ud fra en eksemplarisk case. Til sidst vil Lise fortælle om hvordan hun gør i sin praksis.

Læringsmål

  • Særlige behov
  • Analyse af tosprogede elevers sproglige process

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Formål og fokus

Vi introducerer fomålet med kurset og emnet omkring tosprogede elever samt intersprogets tre faser.

9 minutter

2.  Intersprogets 3 faser

Vi gennemgår hvordan man kan forstå tosprogede elevers sproglige udvikling ud ved brug af intersprogets 3 faser. 

8 minutter

3.  Case

Vi tager fat i en eksemplarisk case om en tosproget elev som vi vil arbejde videre med i kurset og gennemgår en opgave, skrevet af eleven. 

5 minutter

4.  Performansanalyse

Vi forklarer og gennemgår hvad en performanceanalyse er, og hvordan man kan bruge den på elevers opgaver. 

19 minutter

5.  Typiske tosprogsfejl

Vi ser på nogle grammatiske og sproglige fejl som tosprogede elever kan lave, fx ved konjuktioner, især i skriftspog, og det meget typiske sammenbrud i sætninger.

9 minutter

6.  Case - Feedback

Vi taler om hvordan man bedst kan give god feedback til tosprogede elever, således man sørger for både at komme med råd til hvordan eleven kan arbejde videre og uden at give for meget kritik og rettelser. 

5 minutter

7.  Sådan gør jeg

Vi ser på hvordan Lise arbejder med skriftlighed og retter elever og kursisters opgaver.   

17 minutter

Tosprogede elever

Lise Heidemann Andersen

Lise Heidemann Andersen

Stifter af Bilingue

Lise er uddannet Cand.mag. i fransk og engelsk fra Københavns Universitet, samt Mag.art. i Romanistik, herunder studier i italiensk og portugisisk. Hun har undervist mange voksne og unge i dansk som andet sprog, og coacher i forløb med skriftlig dansk.