Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-01

Teknologi på skoleskemaet

Varighed ca. 2 timer

ChatGPT har for alvor flyttet kunstig intelligens ud af de nørdede afkroge. Ikke mindst i forhold til skole og uddannelse er det en teknologi, der både udfordrer og giver muligheder. Der er tale om et kompliceret felt, og det kan være svært at skille viden og holdning. 

Som underviser står du samtidig over for den konstante opgave at forberede dine elever til en fremtid, der ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og hvor forståelsen af AI ikke kun er en akademisk disciplin, men en nødvendighed for deres succes i det 21. århundrede.

Ved at se dette kursus tager du et skridt hen imod at forstå og mestre brugen af AI i en uddannelsesmæssig kontekst, som vil sætte dig i stand til at navigere i det komplekse spændingsfelt mellem teknologi og pædagogisk praksis.

Kurset har til formål at skabe et solidt fundament for din forståelse af AI, så du kan lede dine elever gennem de digitale terræner med selvsikkerhed. Det sigter mod at øge din bevidsthed om AI's rolle i uddannelse, give dig praktiske erfaringer med relevante AI-værktøjer og inspirere dig til at tænke innovativt om, hvordan du kan bruge disse teknologier til at forbedre og transformere din undervisningspraksis.

Du vil også blive i stand til at vurdere de etiske aspekter af teknologien, såsom håndtering af persondata og kritisk vurdering af fake news, hvilket er afgørende for at udvikle elevernes digitale dannelse.

På kurset kommer du til at arbejde med, hvad kunstig intelligens egentlig er, og hvordan det fungerer, hvad det betyder for skolen og samfundet og ikke mindst hvordan man bruger det som underviser.

Kurset har tre overordnede formål:

  • Øge bevidstheden om hvad kunstig intelligens er, og hvad det betyder for undervisningen
  • Give dig eksempler på værktøjer og øvelser, du kan bruge sammen med dine elever
  • Inspirere dig til at bruge kunstig intelligens i arbejdet som lærer eller leder i skolen

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Dimensioner på undervisning og kunstig intelligens

Indledningsvis ser vi på dimensionerne omkring undervisningen om kunstig intelligens. 

4 minutter

2.  Undervisning i kunstig intelligens

I denne lektion ser vi på den teknologi, som driver den kunstige intelligens. Vi kommer også til at arbejde en lille smule med matematik, når vi dykker ned i, hvad der driver den kunstige intelligens, og hvad chatbots er. 

16 minutter

3.  Undervisning om kunstig intelligens

Denne lektion handler om undervisning om kunstig intellegens - altså alle de tanker og begreber, vi kan gøre os rundt om kunstig intelligens. Vi kommer til at se på de konsekvenser der er, ved at vi som samfund har adgang til kunstig intelligens. Vi kommer omkring begrebet "Den stokastiske papegøje", bæredygtighed og udbytning samt fake news, kildekritik og persondata. Slutteligt ser vi nærmere på, hvornår man egentlig må bruge et digitalt redskab. 

12 minutter

4.  Forespørgsler

I denne lektion gennemgår vi forespørgsler - også kaldet prompts. Vi ser nærmere på, hvordan vi bruger den kunstige intelligens - hvad skal man være opmærksom på ved brugen af disse systemer og hvilke strategier kan være gode at kende? Vi kommer også omkring, hvordan chat og chatbot hænger sammen.  

18 minutter

5.  Brugen af kunstig intelligens i dit arbejde

Denne lektion handler om brugen af kunstig intelligens i dit arbejde. Med en live demonstration af ChatGPT, vil der blive vist konkrete eksempler på, hvad chatbotter kan bruges til i dit arbejde som underviser. Vi kommer omkring 4 områder: analyse og opsummering, ideudvikling, feedback samt undervisningsforberedelse og bearbejdning.  

14 minutter

6.  Undervisning med kunstig intelligens

Denne lektion ser nærmere på, hvad kunstig intelligens betyder for undervisningen, når værktøjerne bliver brugt af eleverne - med eller uden aftale - til at løse opgaver i skolen. Vi kommer til at snakke om AI som tænke- og handleredskab og kigge på opmærksomhedspunkter. Vi ser også på det at gøre eller færdigggøre, og hvornår det giver mening at bruge kunstig intelligens - og med hvilke tilgange. Lektionen vil også kort gennemgå en række eksempler. 

17 minutter

7.  Eksempler på værktøjer med kunstig intelligens til både lærerbrug og elevbrug

Denne lektion viser en række eksempler på værktøjer, hvor kunstig intelligens er integreret. Der vil blive demonstreret værktøjer, som kan gøre os klogere på AI, værktøjer til dig som underviser og værktøjer som kan bruges til og med eleverne. 

23 minutter

8.  Vores egne chatbots

I denne lektion ser vi nærmere på, hvordan man kan bygge sin egen chatbot ovenpå en eksisterende chatbot og dermed specialisere den viden, den har. Det vil også blive demonstreret, hvordan man kan bygge sin egen prøvebot. 

14 minutter

9.  Afrunding og opsamling

Sidste lektion indeholder afslutningsvis en afrunding og opsamling. Vi kommer omkring et par gode råd til, hvad vi skal gøre mindre af og mere af i en verden, hvor der pludselig er adgang til kunstig intelligens som underviser og som elever - og som mennekser i verden. 

2 minutter

Malte von Sehested

Malte von Sehested

Viceskoleleder, Langbjergskolen

Malte von Sehested er viceskoleleder på Langebjergskolen i Humlebæk. Malte har arbejdet med feltet omkring it, læring og uddannelse, siden han begyndte på læreruddannelse i 1995 og har siden også taget en kandidatuddannelse i it, læring og organisationsudvikling på DPU og Aalborg Universitet. Malte har tideligere blandt andet arbejdet som it-didaktisk konsulent i Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole og været digital udviklingschef hos Gyldendal Uddannelse. Han er tidligere formand for it-vejlederforeningen, har deltaget i en lang række udviklings- og evalueringsprojekter indenfor it og læring og så er Malte hovedkraften bag bloggen www.it-torvet.dk.