Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-03-13

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Varighed ca. en time

Dette kursus er for dig, der skal arbejde med sundheds- og seksualundervisning - også kaldet SSF - i skolen. Du er sikkert skolelærer, men hvis du er skolepædagog, sundhedsplejerske eller SSF-ressourceperson, så er kurset også relevant. 

Kurset klæder dig på til at undervise i SSF og til at tale med dine kolleger om denne del af skolen og livet.

Gennem de fire lektioner vil du få blik for, hvilke temaer man skal arbejde med i SSF, og hvordan undervisningen egentlig kan organiseres på skolen. Mange finder emnet meget privat og grænseoverskridende at skulle tale med andre om. Men husk, at det i skolens undervisning ikke skal handle om at dele personlige erfaringer, hverken dine eller elevernes. Det skal være et trygt rum og det vil kurset udfolde nærmere.

Der findes efterhånden portaler og mange spændende materialer til emnets mange temaer, og kurset vil give dig et overblik over, hvor du går hen, når du skal finde indhold til timerne.

Kurset har fire overordnede formål:

  • Hvad skal man lære i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)?
  • Didaktiske greb til, hvordan du kan komme i gang med undervisningen 
  • Viden om, hvor du finder gode materialer og indhold
  • Konkret inspiration til gode øvelser og aktiviteter 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvad skal man lære i SSF?

Første lektion handler om, hvad man skal lære i SSF. Til en start ser vi på faghæftet for SSF, og hvordan man kan organisere SFF på skolen. Vi kommer også omkring, hvad de to kompetenceområder i emnet handler om. Herefter ser vi nærmere på, hvad man skal lære i indskoling, på mellemtrin og i udskoling, samt hvordan SSF er et emne både i og udenfor fagene.  

18 minutter

2.  Hvordan kan man tilrettelægge SSF-undervisning?

Denne lektion handler om, hvordan man kan tilrettelægge SSF-undervisning i skolen. I lektionen taler vi om, hvilket grundlag SSF hviler på, og vi sammenligner SSF-undervisning fra før i tiden med nu. Vi ser nærmere på det didaktiske udgangspunkt samt vigtigheden af det trygge rum. Desuden udfolder vi, hvad der menes med at undervise til og med mangfoldighed. Slutteligt vil vi gennemgå, hvordan man kan være sammen om at undervise i SSF på skolen. 

26 minutter

3.  Hvor finder man materialer og indhold?

Denne lektion handler om, hvordan man finder materialer og indhold til brug i SSF-undervisningen. Vi ser blandt andet nærmere på nogle gode portaler, samt organisationer og foreninger, som kan bruges til inspiration i undervisningen. Vi ser også på andre eksterne miljøer, der kan bruges til inspiration, samt gode bøger til dig selv og eleverne. 

15 minutter

4.  Særligt gode øvelser og aktiviteter i SFF

Sidste lektion gennemgår fire særligt gode øvelser og aktiviteter til brug i SFF-undervisningen - herunder "Stoleøvelsen", "Tegn en krop", "Den anonyme postkasse" samt brugen af cases i undervisningen. 

11 minutter

Annette Hildebrand Jensen

Annette Hildebrand Jensen

Selvstændig konsulent og underviser

Annette Hildebrand Jensen er uddannet lærer, klinisk sexolog og psykoterapeut. Hun underviser i køn, seksualitet og seksualundervisning på diverse uddannelser på professionshøjskoler og er bl.a. forfatter til bogen “LGBTQ+ i skolen”.