Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-11

Specialdidaktik

Varighed ca. en time

Hvorfor egentlig en specialdidaktik? Brian Degn Mårtensson gennemgår specialbegrebets historik og plads i vores praksis - med konkrete eksempler på hvordan vi kan praktiseres en stærkere specialdidaktisk forståelse.

Brian Degn Mårtensson fortæller hvad begrebet specialdidaktik dækker over, hvorfor disciplinen er opstået og hvordan den kan praktiseres. Han vil undervejs komme ind på hvad en specialdidaktisk forståelse konkret indeholder og hvorfor specialdidaktikken har begrænset plads i den danske didaktiske tradition. Dernæst bliver vi oplyst om, hvordan man kunne praktiserer en stærkere specialdidaktisk forståelse på henholdsvis lærer-, skole- og samfundsniveau.

Læringsmål

  • Indsigt i hvad en specialdidaktisk forståelse konkret indeholder
  • Indsigt i specialdidaktikkens plads i den danske didaktiske tradition
  • Inspiration til at praktisere en stærkere specialdidaktisk forståelse

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvad

Vi taler om pædagogikken som en problemløsende karakter og skolens opgave og funktion som være opdragende for børn - også for de børn der af diverse årsager ikke passer ind i almen undervisning.  

37 minutter

2.  Hvordan

Vi går i dybden med hvordan vi konstruerer en god specialpædagogik og didaktik. 

19 minutter

3.  Hvad har vi lært

Vi tager en kort opsummering af de pointer vi har haft igennem kurset. 

3 minutter

Specialdidaktik

Brian Degn Mårtensson

Brian Degn Mårtensson

Lærer, cand. pæd. og Ph.d. fellow ved Aarhus Universitet

Brian Degn Mårtensson er lærer, cand. pæd. og Ph.d. fellow ved Aarhus Universitet. Han har tidligere været tilknyttet University College Sjælland.