Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-16

Skrivning i indskolingen

Varighed ca. 2 timer

Dette er et fagligt kursus med fokus på skrivning som skriftlig formulering i indskolingen. Det vil sige for elever i børnehaveklassen og frem til og med 3. klasse. Der vil både blive lagt vægt på skriftlig formidling og det at skrive sig til læring.

Du kan tage modulerne enkeltvis, hvis du ønsker at finde noget helt specifikt. Der er en rød tråd gennem forløbet, så det er en fordel at følge hele forløbet.

Kurset har fire overordnede formål:

  • Give dig mere viden om skriveundervisning og skrivedidaktik
  • Gøre dig mere bevidst om din skriveundervisning, så den bliver mere effektiv og dermed også mere succesrig for dine elever
  • Give dig håndgribelige redskaber til din skriveundervisning
  • Inspirere dig til at tage skrivningen ind som en naturlig del af din daglige undervisning.

Du bliver præsenteret for et bredt fagligt indhold på kurset. Det er vigtigt for, at du både kan opbygge din viden, men samtidig også være klar til at tage din viden med direkte ind i klasseværelset og forfine din nuværende undervisning. Derfor bliver du præsenteret for følgende:

  • Skriveforskning
  • Metodebeskrivelser
  • Eksemplariske forløb
  • Differentieringsmuligheder 
  • Masser af ideer til modellering og stilladsering

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Definition

Denne lektion kommer omkring definitionen af skrivning i indskolingen, skriveformål og motivation. 

13 minutter

2.  Forskning

Denne lektion handler om forskning i forhold til skrivning i indskolingen. Lektionen gennemgår de fire trin i skriveudviklingen, samt hvilke forventninger vi kan stille til eleverne, når de skriver. 

16 minutter

3.  Metoder

Denne lektion indeholder en gennemgang af forskellige metoder til skrivning i indskolingen - herunder opdagende skrivning, genreskrivning, skriveskabeloner og skriveordrer. 

16 minutter

4.  Undervisning

Denne lektion handler om undervisning i skrivning. Vi kommer omkring skrivetræning, moddellering og stilladsering, skriveskabeloner, fastholdelse af viden, skriveordrer og eksempler på forløb. 

23 minutter

5.  Feedback og korrektur

Denne lektion handler om feedback og korrektur, og vi ser på hvordan, hvornår og hvorfor? Lektionen indeholder også ideer til aktiviteter til forståelse af korrektur. 

14 minutter

6.  Blyant og tastatur

Denne lektion handler, hvilke fordele og ulemper der er ved henholdsvis håndskrivning og tastatur. 

9 minutter

Skrivning i indskolingen

Kristina Kristensen

Kristina Kristensen

Læsevejleder og grundlægger af Læsekarrusellen

Kristina er læsevejleder og grundlægger af Læsekarrusellen. Hun underviser selv på alle kurser og afholder foredrag m.v.​