Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-14

Projektbaseret læring med KlimaZirkus

Varighed ca. 2 timer

Det overordnede formål med kurset er at dele konkrete værktøjer og erfaringer med PBL, som kan bruges i din egen praksis, både på lærer- og ledelsesniveau.

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. På flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som:

 • Bør vi implementere PBL?
 • Hvordan kommer vi i gang med PBL?
 • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?
 • Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge, om det sker?

Kurset klæder læseren teoretisk og praktisk på til at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Den beskriver et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som fælles sprog.

Bogen er til alle, der interesserer sig for børn, læring og kreativitet.

 • Lærere og pædagoger, der søger efter nye metoder til at arbejde med PBL, innovation og kreativitet
 • Studerende, der ønsker didaktisk indsigt i tankerne bag PBL, innovation og kreativitet.
 • Skoleledere, som ønsker inspiration og didaktisk grundlag for implementering af PBL, innovation og kreativitet.

Læringsmål

 • STEM
 • Undervisningsmetoder

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvorfor PBL

Vi kommer ind på hvad fordelene ved PBL kan være og grunden til at bruge det.

4 minutter

2.  5 typer

Vi gør brug af en model som nævner de 5 typer af PBL forløb man kan bruge i undervisningen. 

4 minutter

3.  Innovationskompetencer

Vi gennemgår en definition af hvad der menes med innovationskompetence, og hvordan man dele den op i 5 grundkompetencer koplingskompetencer man som lærer kan inkorporere i alle sine fag og ikke kun specifikt i et design eller naturfagligt fag.  

6 minutter

4.  Kompasset

Vi gennemgår modellen 4K Kompasset, der består af de fire karakteristika som vi arbejder med i 21st century skills:

 • Kritisk tænkning
 • Kreativitet 
 • Kollaboration
 • Kommunikation

 

4 minutter

5.  Karakteregenskabshjulet

Vi gennemgår modellen karakteregenskabshjulet (oversat fra Bill Lucas model 'Tenacity') og hvordan den kan bruges til at guide elevers udvikling i deres projektarbejde. 

10 minutter

6.  4. dimensional

Vi taler om læringssyn og den måde man kan beskrive og forstå læring.

7 minutter

7.  Metalæring

Vi gennemgår modellen for dimensionen, metalæring, som hænger tæt sammen med den innovative kompetence og den innovative elev. Modellen er designet til at hjælpe læreren med at give elever redskaber til at reflerektere over deres læringsprocess.

6 minutter

8.  Afrunding

Vi tager en hurtigt afrunding af første del af kurset, før vi fortsætter med hvordan man desginer et undervisningsforløb. 

et minut

9.  De 3 grundsten & æblemodellen

Vi gennemgår hvordan man som lærer kan designe et undervisningsforløb og de ting man bør have inkorporeret i det. 

4 minutter

10.  Spiremodellen

Vi taler om iterationsmodeller og hvordan man kan arbejde med iterationsmodeller i flere skaleringer. 

10 minutter

11.  Produktet

Vi taler om grundsten nr. 3, produktet. Produktet i PBL kan have en lagt større variation og eleverne kan have mere medbestemmelse i hvad de vil arbejde med. 

6 minutter

12.  Planlægningsværtøj

Vi gennemgår et projektstyringsredskab til at få overblik og skrive aftaler ned i. 

5 minutter

13.  Planlægningsredskab til spiremodellen

Iterationsmodeller er delt op i faser og i denne lektion vil vi se på et redskab til hjælpe dig med hvad der skal være fokus på i hver fase. 

4 minutter

14.  Eksempler på PBL forløb

Vi kommer med nogle eksempler som underviser har haft, til inspiration.

4 minutter

15.  Kom i gang

Introduktion til projekbaseret læring.

et minut

16.  De 5 typer

I denne lektion for du en introduktion til de 5 typer forskellige projekter. 

6 minutter

17.  De 8 grundelementer - del 1

I denne lektion skal vi kigge på indholdet der skal være i undervisningen. Og til der bruger vi modellen 'De 8 grundelementer'. 

9 minutter

18.  De 8 grundelementer - del 2

Forsættelse af de 8 grundelementer. 

11 minutter

19.  21. århundredes skills

I denne lektion vil Søren sætte flere ord på modeller der kan hjælpe dig med at sætte nogle faglige mål på eksemplevis innovationskompetancer, karakteregenskaber og metalæring. 

4 minutter

20.  Karakteregenskabshjulet 2

I denne lektion kommer Søren ind på Karakteregenskabshjulet, som er et planlægningsværktøj. 

3 minutter

21.  Kompetencemodel

I følgende afsnit vil du blive klogere på PBL's Kompetancemodel, der bygger på beskrivelsen af en innovativ elev. 

3 minutter

22.  Persona

I denne lektion vil Søren forklare, hvorfor det er vigtigt at lave en persona til sin målgruppe. 

6 minutter

23.  Visuel kommunikation

Det giver rigtig god mening, når man arbejder med projektbaseret læring og innovation, at have fokus på visuel formidling. Det vil Søren gøre dig klogere på i denne lektion. 

4 minutter

24.  Projektvæg

Når man arbejde med projektbaseret læring, er det en rigtig god ide af lave en projektvæg, som er et fælles redskab for hele klassen. 

4 minutter

25.  Afslutning

Opsumering. 

et minut

Søren Peter Dalby Andersen

Søren Peter Dalby Andersen

CEO, KlimaZirkus

Søren Peter er forfatter og Co-founder af Klimazirkus, som hjælper skoler med at implementere PBL i deres undervisning - med fokus på FN verdensmål. Søren Peter er desuden ansvarlig for Astra Talentvejlederuddannelse i samarbejde m. KP samt Science Talenters Grundskolenetværk og den Kommunale Talentpakke.