Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Ordblinde i klassen

Varighed ca. en time

Kurset præsenterer konkrete redskaber til at spotte og hjælpe elever med ordblindhed, herunder hvordan vi kan og bør benytte os af teknologiske hjælpemidler.

Mie Midtgaard er lærer og læsevejleder, med erfaring fra både privat- og folkeskole. Det særlige fokus på de ordblinde bliver i dag brugt i driften af virksomheden 'Ordblindetalentet'

Læringsmål:
Indsigt i redskaber til at spotte elever med ordblindhed
Kendskab til hjælpeværktøjer for ordblinde, herunder teknologiske hjælpemidler

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvad er ordblindhed

I den første lektion gennemgår vi hvad ordblindhed er, og hvordan hjernen er skruet sammen så vi får en dybere forståelse af ordblindhed. 

10 minutter

2.  Sådan lykkes den ordblinde elev

Vi ser på de faktorer som er vigtige at tænke ind i sin inkluderende undervisning med ordblinde elever, så de lykkes bedst muligt.

11 minutter

3.  Spot en ordblind

I denne lektion arbjeder redskaber til hvordan man kan spotte ordblinde elever så du kan give dem den hjælp de har brug for.

7 minutter

4.  Tre trin til at få eleven med i undervisningen

I denne lektion vil vi gennemgå hvordan du i din undervisningsplanlægning kan sørge for at få den ordblinde elev inkluderet - både før, under og efter timen. 

9 minutter

5.  Læse- og skriveteknologi

Vi tager hul på teknologier som kan bruges som hjælpemidler og strategier for ordblinde elever i undervisningen. 

under et minut

6.  Læse og skriveteknologi

Vi  ser på 'tale-til-tekst' teknologi og taler om fordelene ved det samt et eksempel på dens brug.

9 minutter

7.  Læse og skriveteknologi

Vi gennemgår funktioner og fordele ved læse-skrive programmet Into-Words.

13 minutter

8.  Ordblindhed set med elevens øjne

Der nævnes hvordan er det eleven selv opfatter sin ordblindhed, og hvad er det for nogle ting de selv har sagt der er vigtigt for dem i forhold til lærere. 

3 minutter

9.  Hvad har vi lært

Vi gennemgår de pointer som er gennemgået i kurset. 

6 minutter

10.  Klar, parat, start

Vi henviser til de faktorer som spiller ind i arbejdet med ordblinde elever.

2 minutter

11.  FAQ

Vi tager hul på nogle af de allermest typiske spørgsmål i forhold til at arbejde med undervsing og ordblinde elever. 

5 minutter

Mie Askjær Midtgaard

Mie Askjær Midtgaard

Lærer og læsevejleder

Mie Midtgaard er lærer og læsevejleder, med erfaring fra både privat- og folkeskole. Det særlige fokus på de ordblinde bliver i dag brugt i driften af virksomheden 'Ordblindetalentet', som leverer dags - og ugekurser for ordblinde. Mie er tillige foredragsholder på skoler for ordblinde børn, forældre, lærere, ledelse. Workshops om LST og inklusion af ordblinde elever - specielt for lærere.