Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-24

Omsorg & skånsom magtanvendelse inden for børne & unge området

Varighed ca. en time

Dette kursus i omsorg & skånsom magtanvendelse er til dig der bla. arbejder på bo- og opholdssteder med børn & unge under 18. år. Vi ved at uenigheder, konflikter og magtanvendelser kan være et vilkår. Veluddannede ansatte, der også besidder de nødvendige kompetencer til at forbygge og håndtere alle typer af konflikter, de trives bedre, er mindre syge og fastholdes længere på arbejdspladsen. På dette kursus har vi bla. fokus på lovgivning, omsorg og udfordringer.

Læringsmål

  • Særlige behov

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Første lektion omhandler kursets indhold, hvem der henvender sig til og hvad man får ud af kurset. 

et minut

2.  Arbejdsmiljø og faglige udfordringer

Der findes en masse undersøgelser om de faglige udfordringer, som giver et øget fokus på området.

3 minutter

3.  Faglige metoder

Der fortsættes med faglige metoder, som en fortaættelse til snakken om arbejdsmiljø. 

6 minutter

4.  Lov om voksenansvar

Lov om Voksenansvar er lavet for at beskytte, drage omsorg og opdrage børn og unge, som ikke er fyldt 18 år. 

4 minutter

5.  Lov om voksenansvar – husorden og rusmiddeltest

Lektionen omhandler husorden, som er § 4. Dette er nogle regler som opsættes for bostedet, som kan definere god kultur eller social adfærd. Der vendes også § 5, som er rusmiddeltest. 

4 minutter

6.  Lov om voksenansvar – fysisk guidning og generelle principper

Der fortsættes til § 6, som omhandler fysisk guidning, som ikke er magtanvendelse, men en markering ved let berøring. 

5 minutter

7.  Lov om voksenansvar – afværgehjælp, fastholdelse og føre + tilbageførsel

Der fortsættes med § 8, som omahandler afværgehjælp, spom kan benyttes når man skal afværge et barn fra at ødelægge ting eller genstande. Her kan man kortvarigt benytte fastholdelse, som fører til § 9. 

5 minutter

8.  Lov om voksenansvar – kommunikationsfrihed og person/ rumundersøgelse

I § 15 står der noget om indgreb i kommunikationsfrihed, som er et konfliktfyldt emne. Barnet skal have mulighed for at have et privatliv, og en afgørelse om indgreb i kommunikationsfrihed kræver mange kontroller.

3 minutter

9.  Lov om voksenansvar – registrering og indberetning

I § 8-14 skal man indberette hver gang dette er blevet anvendt, hvilket kræver meget registrering. Der vil blive gennemgået de indberettende myndigheder. 

2 minutter

10.  Straffeloven § 13 + 14

Der skiftes nu til lovgivningen, og her er det straffelovens § 13 om nødværge og § 14 som omhandler nødret som bliver gennemgået, samt hvordan man handler inden for disse love.

13 minutter

11.  Straffeloven § 119 og 121

Det fortsættes med straffeloven og § 119 og § 121, som er kendt som paragrafferne omhandlende vold mod tjenestemand. 

8 minutter

12.  Anmeldelse til politiet

Lektionen omhandler hvordan man kan anmelde til politiet, samt nogle gode råd til hvordan man kan gøre dette. De fleste steder har en voldspolitik eller en aftale med det lokale politi, så man skal selvfølgelig være opmærksom på dette. 

6 minutter

13.  Omsorgspligt vs. omsorgssvigt

Når man arbejder med børn og unge vil der ofte være et dilemma mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. Man skal tage hensyn, man skal have et omsorgsformål og sikre barnets behov. 

3 minutter

14.  Guidning

Guidning i praksis kan ske på mange måder. Det kan være verbalt, verbalt og fysiksk uden fysisk kontakt samt verbalt og med fysisk kontakt. Der vil på lektionen være eksempler og teknikker til de tre guidninger. 

3 minutter

15.  Teknikker og fastholdelse

Fastholdelse er rigtig vigtig at vide noget om, da man helst skal være uddannet i dette. Dette er svært og man skal derfor vide hvad man skal gøre og hvad man især skal undgå. 

4 minutter

16.  FAQ

På denne lektion bliver nogle af de mest ofte mødte spørgsmål gennemgået, samt hvordna man skal forholde sig til komplekse problemstillinger.

3 minutter

17.  Opsamling

Kurset opsummeres og der gennemgåes hvad der er lært, samt hvad man skal være opmærksom på fremadrettet. 

et minut

Henrik Møller

Henrik Møller

Stifter & ejer af IFKH - Institut for Konflikthåndtering

Henrik har mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Har har afholdt af mere end 2000 kursusdage og arbejdet som vikar inden for specialområdet. Dette giver Henrik et afsæt i et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.