Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Ny lærer - hvad gør jeg

Varighed ca. en time

Tillykke, du har lige fået verdens bedste job. Nu skal flere års studier og teori ”oversættes” og gøres til praksis. Det kan kræve mentale muskler at spille med i lærergamet. Efter et år vil du med 100% sikkerhed sige: ”Jeg har lært mere det første år end de 4 år på seminariet”.

Frank Knudsen er lærer, mentor og selvstændig coach og foredragsholder. Frank har i arbejdet i både indskoling, udskoling og efterskoleregi.

Læringsmål

  • Indsigt i de relationer man som lærer indgår i
  • Kendskab til almindelige udfordringer man relationsbyggeri
  • Indsigt i forholdet mellem (fag)faglighed og pædagogik

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi introducerer underviser og hvad det kræver som ny lærer.

2 minutter

2.  Relationer før fag

Vi taler om vigtigheden af relationer og hvor afgørende en god og tillidsfuld relation er afgørende i alle dele af lærergerningen.

4 minutter

3.  Relation lærer-elev

Vi taler videre om vigtigheden af relationskompetencen og det af kunne lide sine elever - og om de kan se at man vil dem det godt. 

14 minutter

4.  Relation lærer-lærer

Vi taler om hvordan man som ny lærer skal kunne spørge om hjælp og det at bruge og spare med sine kollegaer. En god skole skabes af fællesskaber og de skabes med åbenhed og ærlighed.

13 minutter

5.  Relation mig-mig

Vi taler om en relation der ofte ikke er fokus på: relationen til sig selv. 

10 minutter

6.  Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er ikke noget som der tager meget tid på læreruddannelsen. Mange nye lærere er overraskede over hvor meget forældre relationen kan fylde i arbejdet med elever. 

7 minutter

7.  Accept

Vi gennemgår redskabet 'kontrol-cirklen' og hvordan den kan bruges til at hjælpe en som ny lærer til at acceptere de ting man ikke kan ændre på. 

9 minutter

8.  Et par gode ård

Vi nævner til sidst et par gode råd til dig som ny lærer.

10 minutter

Ny lærer - hvad gør jeg

Frank Knudsen

Frank Knudsen

Foredragsholder, konfliktcoach og mentor.

Frank er uddannet lærer og er i dag certificeret Master- og konfliktcoach og har i en lang årrække været efterskolelærer og mentor på en eliteidrætsefterskole. I sine foredrag stiller han skarpt på konflikthåndtering, relationsarbejde, ”ja-dage” både på job og hjemme, samt vores evne til at kigge indad, når vi møder modstand i det daglige. Med afsæt i sit kendskab til livskriser har han i dag privat klinik, hvor han dagligt møder unge og voksne, der ønsker at skabe forandringer i deres liv. I klinikken møder han jævnligt mennesker, der er bundet af, hvad andre tænker om dem i en sammenlignings- og filterverden, der kan være rigtig hård at være en del af.