Motiverende undervisning
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Motiverende undervisning

Varighed ca. en time

Annette Hildebrand giver input til hvordan du udfordrer og understøtter eleverne så motivationen højnes. Undervejs kommer hun med gode råd til både struktur, samtaleteknik, materialevalg, læringsstil, overraskelser i undervisningen og meget mere...

Anette Hildebrand Jensen er cand. pæd. og Ekstern Lektor på Københavns Professionshøjskole.

Læringsmål: 

  • Indsigt i motivationens kompenenter
  • Kendskab til motivationsfremmende strukturer i undervisningen

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

et minut

2.  Om god undervisning

I først del af dette kursus vil Anette komme ind på elevperspektivet, der er udgangspunktet for motivationen for god undervisning. 

7 minutter

3.  Elevernes perspektiv

Det er vigtigt at undervisning bliver tilrettelagt efter elevens perspektiv. 

6 minutter

4.  Lærerens opgaver

I denne lektion vil Anette fortælle om, hvordan man selv som lærer kan være motiverende og ikke-motiverende.

6 minutter

5.  Indhold

I denne lektion vil du blive klogere på, hvilket indhold der skal arbejdes med i timerne.

5 minutter

6.  Struktur og opbygning af teamet

Når man går i gang med at planlægge undervisningen, at man skaber sig et overblik. Det vil Anette fortælle mere om i denne lektion. 

11 minutter

7.  Samarbejde, dialog og spørgsmål

Vigtigt for god undervisning, er, at der er diolog. Og din opgave som lærer er at stille de gode spørgsmål. Det vil Anette kommer mere ind på i denne lektion.

5 minutter

8.  Visualisering, overraskelse og indretning

En god måde at gøre undervisning mere motiverende er med visualisering. I vil Anette tale mere om i denne lektion 

 

8 minutter

9.  Hvad har vi lært

Denne lektion er en opsumering af kurset. 

5 minutter

Annette Hildebrand Jensen

Annette Hildebrand Jensen

Selvstændig konsulent og underviser

Annette Hildebrand Jensen er uddannet lærer, klinisk sexolog og psykoterapeut. Hun underviser i køn, seksualitet og seksualundervisning på diverse uddannelser på professionshøjskoler og er bl.a. forfatter til bogen “LGBTQ+ i skolen”.