Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-20

Mobning - socialt forstået

Varighed ca. 2 timer

Der er mange gode grunde til at øge sin indsigt om skolemobning. For det første kan man som lærer, skolepædagog og skoleleder være med til at gøre skolelivet bedre for de udstødte elever. For det andet er det ofte ’lettere’ og mere givtigt at være sammen med skoleklasser, hvor der ikke er mobbekultur. 
I de senere år er vores viden om mobning øget væsentligt. Vi ved mere om mobningens subtile og skjulte sider. Vi ved mere om, hvordan mobbeformer og alder hænger sammen. Vi ved også mere om, hvordan mobning gror bedst i grupper, der mangler sammenhængskraft og meningsfuldhed. Ligesom vi ved mere om ligheder og forskelle mellem den digitale og den analoge mobning. Alt i alt har den nye viden om mobning ført til, at vi ikke kun kigger efter individers adfærd - men også efter gruppepraksisser – for mobning skabes socialt.

Kursets formål er at:

  • Dele nyere forskningsbaseret viden om skolemobningens sociale dimensioner.
  • At udfordre tendenser til at mobning alene forstås som et individualiseret problem.
  • At skærpe blikket for skolemobningens former og kendetegn.
  • At inspirere til at gå nye veje i det antimobbende arbejde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Mobbebegrebets historik og betydning

I mobbeordets ’fødsel’ og tilblivelse kan vi hente brugbare betydninger af, hvordan mobning oprindeligt blev forstået, hvordan betydningerne er skiftet undervejs og fokus er gået fra gruppe til individ og til fællesskab.

22 minutter

2.  Mobningens konsekvenser, kendetegn og kultur

Hvordan får vi øje på mobning, når formerne går fra åbenlyse til det mere skjulte? Hvad er konsekvenserne af mobning for hele klassen – og hvad kendetegner skoleklasser med mobbekultur?

23 minutter

3.  Mere om mobbekultur og om digital mobning

Mobning er en fællesskabsform – men hvilke betingelser gror den i? Er digital mobning det samme som den analoge mobning? Og hvordan skal vi forholde os til mobiltelefoner i skolen set fra et mobbefagligt perspektiv?

17 minutter

4.  Veje mod skolemobning

Hvordan kan mobning forebygges og udfordres – på måder der retter sig mod skoleklassemiljøet? Præsentation af (parentesmetoden).

30 minutter

Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen

Mobbeforsker, foredragsholder og forfatter

Helle Rabøl Hansen er mobbeforsker, jurist og har en Ph.d. i pædagogisk psykologi. Hun er en del af netværket for uafhængige uddannelsesforskere NO!SE. Helle har skrevet en lang række bøger og artikler om mobning, trivsel og fællesskaber. Hun er specialkonsulent for Uddannelsesstyrelsen i Grønland, hvor hun også arbejder med mobning og skoletrivsel. Helle har desuden arbejdet i forskergruppen eXbus, Exploring Bullying in Schools.