Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-01

Ledelse og konflikter

Varighed 39 minutter

Konflikter betragtes ofte som negative og selv at der skal arbejdes meget på at rede trådene ud så alle parter så at sige kan forlade en konflikt uden at have tabt ansigt, kan konflikter og løsningen på dem også være med til at bringe en institution videre, at få skabt klarhed og få anbragt nogle nye veje at løse opgaven på en skole på. 

Rigtig megen tid kan komme til at gå med at løse konflikter med og mellem personalegrupper og personer. Endnu mere med forældrekontakt, og ikke mindst som leder af en uddannelsesinstitution med elevsager. Konflikter betragtes ofte som negative og jeg skal ikke lægge skjul på at der skal arbejdes meget på at rede trådene ud så alle parter så at sige kan forlade en konflikt med æren i behold og uden at have tabt ansigt, men på den anden side kan konflikter og løsningen på dem også være med til at bringe en institution videre, at få skabt klarhed og få anbragt nogle nye veje at løse opgaven på en skole på.

Læringsmål

  • Indsigt i for strategier for konflikthåndtering 
  • Kendskab til samtaleteknik som værktøj til konflikthåndtering

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi har en kort introduktion til kursets indhold.

4 minutter

2.  Konflikttypologi

Vi kommer ind på hvornår det er man kan sige at man har en konflikt og hvilken type konflikt der er tale om.

7 minutter

3.  Konflikttrappen

Vi gennemgår konflikttrappen som et redskab til analysere konflikters typiske udvikling. 

9 minutter

4.  Aktiv lytning og spørgetekniker

Vi taler om vigtigheden af at man som leder har værktøjer til at føre samtalen mellem to parter i konflikt.

9 minutter

5.  Om Konfliktpolitik

Vi forklarer om konfliktpolitikker på arbejdspladsen og hvor vigtigt det er at have en bekrevet konfliktpolitik til mange forskellige situationer.

10 minutter

Ledelse og konflikter

Klaus Eusebius Jakobsen

Klaus Eusebius Jakobsen

Tidligere viceborgmester i Næstved Kommune

Klaus er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag. Han har en lang karriere som rektor af bl.a. Rønne Statsskole (administrativ inspektor) dernæst rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, samt rektor for Herlufsholm Skole. Han har yderligere siddet i byrådet i Næstved Kommune fra 2018 til 2021 og var første viceborgmester.