Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09

Implementering af teknologiforståelse

Varighed 29 minutter

Hvordan skal implementering af fagets teknologiforståelse foregå på skolen. Maria Damlund guider dig igennem lærerens og ledelsens roller i den udfordrende proces.

Implementering af et nyt fag er altid komplekst. Kurset giver derfor en introduktion til både ledelsen, vejlederne og lærernes forskellige roller i processen - samt almindelige udfordringer for alle grupper! Kurset giver også gode råd til anvendelse af en progressionsplan som ét af værktøjerne for at styre processen.

Maria Damlund er lærer og medlem af UVMs skrivegruppe for faget Teknologiforståelse.

Læringsmål

  • Indsigt i hhv. ledelsen, vejlederne og lærernes rolle i implementering af faget
  • Indsigt i typiske udfordringer med implementering af faget

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Hvorfor?

Vi starter med at tale om hvorfor teknologiforståelse er et vigtigt og relevant fag.

2 minutter

2.  Hvad er målet?

Vi diskuterer hvordan vi sætter mål for teknologiforståelse.

2 minutter

3.  Hvordan?

Vi snakker her om hvordan vi kan implementere de mål vi har sat os og fra ledelsens synspunkt.

et minut

4.  Ledelsens del

Vi fortæller hvordan man som ledelse kan hjælpe med at implementere teknologiforståelse.

3 minutter

5.  Vejlederfunktion

Vi beskriver hvorfor og hvordan man gør brug af vejlederfunktionen 

3 minutter

6.  Progressionsplan

Vi beskriver hvordan man kan gøre brug af en progressionsplan for at hjælpe lærerne.

8 minutter

7.  Den nye lærerrolle

Vi fortæller om hvordan lærerrollen kan have mange nye facetter, hvilket man skal være opmærksom på.

4 minutter

8.  Udfordringer

I denne lektion gennemgår vi nogle af de udfordringer som kan opstå i implementeringen af det nye fag. 

4 minutter

9.  Hvad har vi lært?

Vi opsummerer de pointer der indtil videre har været i kurset.

et minut

10.  Er teknologiforståelse ikke primært et naturfagligt fag?

Vi forklarer hvordan vi kan bruge teknologifortåelse i flere fag. 

et minut

Implementering af teknologiforståelse

Maria Damlund

Maria Damlund

Lærer

Maria Damlund er lærer og medlem af UVMs skrivegruppe for faget Teknologiforståelse.