Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-10-30

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Varighed ca. 2 timer

På dette kursus lærer du reglerne om FGU, målgruppevurdering og uddannelsesplan grundigt at kende, og du får et solidt indblik i FGU’s indhold, støttemuligheder mv.

 

 

Kurset har to overordnede formål:

1. Du får et grundigt kendskab til lovgrundlaget for målgruppevurdering og uddannelsesplan i forhold til FGU

2. Du får et grundigt indblik i FGU’ens opbygning, indhold og mål, så du er i stand til at kunne vejlede den unge og evt. myndighedsindehavere i forhold til FGU og du bliver i stand til at kunne vurdere, om den enkelte unge er i målgruppen for FGU

 

Målgruppe

Kurset er primært for dig, der er uddannelsesvejleder eller UU-vejleder i den kommunale ungeindsats. Det kan også være dig, der er lærer i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, som gerne vil vide mere om FGU, fordi du kan have kontakt til elever, der kan være i målgruppen for FGU.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i den kommunale ungeindsats, vil kurset også være relevant for dig

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Intro til FGU

I denne lektion ser vi nærmere på hvem der er i målgruppen for FGU. Vi gennemgår reglerne for at det er den kommunale ungeindsats, der skal foretage målgruppevurdering til FGU for unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Afslutningsvis ser vi nærmere på reglerne om hvornår der skal udarbejdes en uddannelsesplan og hvilke oplysninger planen skal indeholde.

15 minutter

2.  Målgruppen, målgruppevurdering og uddannelsesplan

I denne lektion ser vi nærmere på hvem der er i målgruppen for FGU. Vi gennemgår reglerne for at det er den kommunale ungeindsats, der skal foretage målgruppevurdering til FGU for unge, der har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Afslutningsvis ser vi nærmere på reglerne om hvornår der skal udarbejdes en uddannelsesplan og hvilke oplysninger planen skal indeholde

16 minutter

3.  Overordnet om FGU

Du bliver i denne lektion sat ind i de overordnede regler om FGU. Vi kommer ind på muligheden for, at en ung kan deltage i et afsøgningsforløb mhp. vurdering af om den unge er i målgruppen for FGU. Vi ser på reglerne om, hvornår den unge kan starte på FGU, fastsættelse af varigheden for uddannelsen. Du bliver introduceret kort til de 3 uddannelsesspor, som gennemgås enkeltvis i de 3 efterfølgende lektioner.
Du får viden om basisniveauets indhold og får information om, hvordan og hvornår der kan skiftes uddannelsesspor. Vi gennemgår reglerne for forløbsplanen, som FGU-institutionen skal udarbejde. Vi gennemgår reglerne for støtte og vejledning til de unge der er i gang med FGU og afslutningsvis gennemgår vi øvrige tilbud til FGU-elever.

22 minutter

4.  Almen grunduddannelse (AGU)

AGU er et af 3 uddannelsesspor på FGU. Vi gennemgår i denne lektion, hvad undervisningen skal indeholde på AGU og hvilke almene fag, der udbydes. Desuden gennemgås muligheden for deltagelse i erhvervstræning og kombinationsforløb for de unge, der deltager på AGU.

6 minutter

5.  Produktionsgrunduddannelse (PGU)

Lige som i den forudgående lektion skal vi gennemgå, hvad undervisningen skal indeholde på dette andet uddannelsesspor – PGU og hvilke faglige temaer, der udbydes. Desuden gennemgås muligheden for deltagelse i erhvervstræning og kombinationsforløb for de unge, der deltager på PGU.

7 minutter

6.  Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Her i dette modul gennemgår vi hvad undervisningen og virksomhedspraktikken skal indeholde på EGU. Vi vil desuden gå i dybden med reglerne om virksomhedspraktik og reglerne for brug af skabelon for praktikaftale og hvad den skal indeholde.

10 minutter

7.  Deltagelse og afslutning af FGU

I det afsluttende modul gennemgår vi reglerne om aktiv deltagelse i FGU. Vi ser på ordens- og samværsreglerne på FGU-institutionen, at deltagelse og manglende deltagelse skal registreres og hvornår man kan udelukkes eller sanktioneres for manglende deltagelse eller overholdelse af bestemmelserne.
Vi gennemgår desuden reglerne om egenbetaling. Vi gennemgår kort reglerne og evaluering og prøver og afslutningsvis gennemgår vi hvad der skal fremgå af kompetencebeviset og i hvilke situationer, der skal udstedes et uddannelsesbevis.

17 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.