Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-09-05

Dialogorienteret undervisning

Varighed ca. en time

Hvad karakteriserer dialogorienteret undervisning og hvad er de grundlæggende kvaliteter ved denne form? Bliv klogere på hvordan klasse- og par-dialoger kan gribes an.

Hvorfor egentlig dialogorienteret undervisning? Med udgangspunkt i denne undren præciserer Ole Løw begrebet dialog og de grundlæggende kvaliteter ved dialogorienteret undervisning. Kurset indeholder også overvejelser om hvordan klasse- og par-dialoger kan gribes an, og der gives eksempler på andre dialogstrukturerer, som kan fremme dialogorientering og aktiv deltagelse.

Læringsmål

  • Forståelse for begrebet dialogorienteret undervisning 
  • Indsigt i forskellige dialogstrukturerer som understøtter dialogorientering undervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion

Vi introducerer kurset og underviser, hvor vi præsenterer undervisningsmodellen, dialogorienteret undervisning, og hvorfor den er vigtig at gøre brug af.

9 minutter

2.  De 6 kendetegn ved dialogorienteret undervisning

Vi gennemgår de punkter der kendetegner og som man bør have når man har en dialogorienteret undervisning for at føre en succesful undervisning.

7 minutter

3.  Klasserumsdialog

I denne lektion gennemgår vi de regler som man som lærer bør bruge når man skal støtte elever i at lære god klasserumsdialog.

16 minutter

4.  Dialogstrukturer

Vi gennemgår de forskellige dialogstrukturer man kan gøre brug af i undervisningen og hvad deres enkelte styrker er.

10 minutter

5.  Afslutning

Vi afrunder kurset ved at tale om hvordan man kan gøre sin formidling mere dialogisk.

4 minutter

Dialogorienteret undervisning

Ole Løw

Ole Løw

Lektor, forfatter og ekstern redaktør

Ole er uddannet cand.psych. Han er tidligere lektor ved VIA University College, lærer-uddannelsen i Aarhus og underviser på den pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi og Vejledning & supervision samt på kandidatuddannelsen i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole og senere Danmarks Pædagogiske Universitet.