Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-11

Co-teaching

Varighed ca. en time

Bliv klogere på co-teaching som en velafprøvet samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen.

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. Metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder. Kurset gennemgår teorien bag co-teaching og giver indblik i hvordan man arbejder med udgangspunkt i seks forskellige praksistilgange, der indgår som en rotationsmodel.

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder og inklusionsvejleder nu pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo.

Læringsmål

  • Indsigt i begrebet co-teaching og dets placering i en dansk kontekst
  • Indsigt i forskellige praksistilgange og rotationsmodellen

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

Vi introducerer underviser og emnet co-teaching.

3 minutter

2.  Det faglige udbytte af co-teaching

Vi ser på hvordan co-teaching som samarbejdsform kan have mange gevinster for både lærere og elever. 

4 minutter

3.  Co-teaching i dansk kontekst

Vi taler om co-teaching begyndelse fra USA og hvordan det er justeret i forhold til den denske skolekontekst. 

3 minutter

4.  Det professionelle ægteskab

Vi taler om den relation der er mellem de lærere og pædagoger som arbejder med co-teaching. Hvordan man kan afdække hinandens viden og kompetencer - og hvordan man kan på sine udviklingspunkter.

7 minutter

5.  De 6 tilgange - Stationsundervisning

Vi gennemgår de 6 tilgange og nogle eksempler på hvordan de bruges i praksis. Vi tager hul på den første: stationsundervisning og fortæller om de styrker tilgangen har.

4 minutter

6.  De 6 tilgange - Parallelundervisning

Vi gennemgår den anden tilgang, 'Parallelundervisning', og kommer med eksempler på dets brug i praksis og tilgangens styrker. 

4 minutter

7.  De 6 tilgange - Teamundervisning

Vi gennemgår den tredje tilgang,teamundervisning. Vi kommer med nogle eksempler på hvordan den bruges i praksis og det styrker tilgangen har.  

3 minutter

8.  De 6 tilgange - En underviser, en observerer

Vi gennemgår den fjerde tilgang, hvor man har en som observerer til brug af reflektion af undervisningen. Vi kommer med nogle eksempler på hvordan den bruges i praksis og det styrker tilgangen har.  

3 minutter

9.  De 6 tilgange - Alternativ undervisning

Vi gennemgår den femte tilgang, alternativ undervisning. Vi kommer med nogle eksempler på hvordan den bruges i praksis og det styrker tilgangen har.  

3 minutter

10.  De 6 tilgange - En underviser, en assisterer

Vi gennemgår den sjette tilgang, alternativ undervisning. Vi kommer med nogle eksempler på hvordan den bruges i praksis og det styrker tilgangen har for undervisningen og klassen. 

2 minutter

11.  Planlægning og andet logistik

Vi kommer med anbefalinger om hvilke tilgange som er gode som start og hvad der typisk sker igennem erfaring og planlægning af undervisningen. 

9 minutter

12.  Inden du går igang

Vi taler om de ting I bør stille skarpt på inden I går igang jeres planlægning af co-teaching. 

8 minutter

13.  Afslutning

Vi tager en opsamling på kurset og de pointer der har været. 

3 minutter

Anne Sophie Engsig

Anne Sophie Engsig

Områdeleder ved PPR i Aalborg

Anne Sophie Engsig er lærer, tidligere læringsvejleder samt inklusionsvejleder og pædagogisk konsulent ved forlaget Dafolo. I 2014 blev hun kåret som Danmarks bedste skolelærer.