Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-02-16

ChatGPT og kunstig intelligens i undervisningen – en tsunami på vej

Varighed ca. 3 timer

Kunstig intelligens (KI) har fandtes længe, men med ChatGPT og en række andre KI-værktøjer indbygget i hverdagsprogrammer som Microsoft Office og Skoletube er det nu på vej ind i undervisningen som en tsunami.

Som lærer har man af gode grunde ikke meget viden om KIs betydning for undervisningen – hvad KI grundlæggende ér, og hvad det kan og ikke kan bruges til. 

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til KI og brugen af bl.a. ChatGPT i undervisningen. Der fokuseres på 10 punkter, som er centrale, når man skal gøre sig didaktiske overvejelser om kunstig intelligens og undervise i brugen af ChatGPT:

 1. Børn, unge og populærkulturens tilgang til KI
 2. KI til skrivning og andet produktivt arbejde
 3. KI og vurderingsformer
 4. KI og nye faglighedspraksisser
 5. KI og identitet
 6. KI og ændret syn på viden
 7. KI og etik 
 8. KI og kritiske kompetencer
 9. KI og bæredygtighed
 10. KI som legende og eksperimenterende udviklingsprojekt sammen med kolleger

Kurset har tre overordnede formål:

 • Øge din bevidsthed om kunstig intelligens i undervisningen
 • Hjælpe dig på vej med øvelser i at arbejde med kunstig intelligens i undervisningsplanlægning, -gennemførelse og -evaluering
 • Inspirere dig til, hvordan du kan bruge KI

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Didaktisk intro: KI's hvorfor, hvad, hvordan?

Denne lektion introducerer dig for tre grundlæggende påstande omkring fænomenet kunstig intelligens (KI). Herefter følger en didaktisk introduktion til KI, samt fokus på spørgsmålene hvorfor og hvad KI er. 

31 minutter

2.  Børn, unge og populærkulturens tilgang til KI

Denne lektion belyser, hvorfor vi skal fokusere på børn, unge og populærkulturen - og hvordan KI allerede nu optræder i populærkulturen. Vi ser nærmere på børn og unges forhold til kunstig intelligens, og peger på relevant viden fra tidligere forsking om medier, teknologi og børn og unge. 

22 minutter

3.  KI til skrivning og andet produktivt arbejde

I denne lektion gennemgår vi, hvordan man kan tænke KI ind i skriveundervisning og andet produktivt arbejde. 

15 minutter

4.  KI og vurderingsformer

I denne lektion fokuserer vi på KI og vurdering - herunder hvilke muligheder og udfordringer, der er ved dette. Vi ser desuden på, hvordan KI kan bruges til at vurdere og give feedback. 

12 minutter

5.  KI og nye faglighedspraksisser

Denne lektion reflekterer over, hvordan KI påvirker vores måde at tænke faglighed på. Der gives desuden et indtryk af, hvad KI-literacy er. 

12 minutter

6.  KI og identitet

I denne lektion handler om, hvordan KI hænger sammen med identitet. Der bliver set nærmere på grundspørgsmålet om, hvorvidt vi identificerer os med KI som undervisere og elever - og om vi ønkser det?

8 minutter

7.  KI og ændret syn på viden

Denne lektion ser nærmere på, hvordan KI påvirker vores syn på viden. 

14 minutter

8.  KI og etik

Denne lektion gennemgår, hvordan KI hænger sammen med etik. Der peges desuden på både internationale og nationale retningslinjer for den gode brug af KI. 

13 minutter

9.  KI og kritiske kompetencer

I denne lektion skal vi se på, hvordan kritiske kompetencer er en forudsætning for god brug af KI. Vi ser også på, hvordan man kan skelne mellem kritisk tilgang til programmer og bagvedliggende systemkritik af KI. 

11 minutter

10.  KI og bæredygtighed

Denne lektion berører sammenhængen mellem KI og bæredygtighed. 

9 minutter

11.  KI som legende og eksperimenterende udviklingsprojekt sammen med kolleger

Denne lektion sammenfatter afslutningsvis de ti opmærksomhedspunkter for, hvordan man didaktisk kan arbejde med KI. Det diskuteres i øvrigt, hvordan man kan arbejde med dem i et udviklingsperspektiv i egen undervisning og skole.

13 minutter

Nikolaj Elf

Nikolaj Elf

Professor, Center for Grundskoleforskning​, SDU

Ph.D. fra Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, professor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber og leder for SDU Center for Grundskoleforskning. Nikolaj forsker i IT-didaktik og fokuserer på kunstig intelligens i undervisningen, herunder brugen af ChatGPT i folkeskolen. Skriver artikler om teknologiens rolle i uddannelse, og hvordan den kan forbedre læring og engagement.​