Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-10

Autismevenlig undervisning

Varighed 39 minutter

Hvordan understøtter vi børn med autisme spektrum forstyrrelser? Charlotte Ryhl giver en indføring i autismevenlig undervisning, som tager sit udgangspunkt i helt almindelig godt undervisningsarbejde.

Charlotte Ryhl giver dig faglig inspiration til undervisning som bedre understøtter børn med autisme spektrum forstyrrelser. Med fokus på både rammer og vilkår for undervisningen samt det vigtige relationsarbejde, giver kurset en indføring i autismevenlig undervisning som tager sit udgangspunkt i helt almindelig godt undervisningsarbejde.

Charlotte Ryhl er cand.psych., ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til flere bøger om autisme og undervisning.

Læringsmål

  • Forståelse for rammer og vilkår i undervisning som understøtter børn med autisme spektrum forstyrrelser
  • Indsigt i relationsarbejdes betydning for autismevenlig undervisning

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Intro

Vi introducerer underviser og hvorfor det er vigtigt at lære om hvordan du laver autismevenlig undervisning.

3 minutter

2.  Casen om Carl

Vi fortæller en case om en dreng med autisme som vi vil bruge som udgangspunkt til at snakke om autismevenlig undervisning i kurset.  

7 minutter

3.  Hvad er autisme

Vi gennemgår autisme undervisningsmodellen, hvor vi starter med at tale om hvad autisme er - hvilket vi gør med Wings triade og vores eksemplatiske case.

7 minutter

4.  Vilkår og rammer for autismevenlig undervisning

Vi gør brug af en ny case om to undervisere som udgangspunkt til at tale om hvilke forhold der frememr inklusion ved ASF.

7 minutter

5.  Autismevenlig undervisning

Vi fortæller i denne lektion om god pædagogik og didaktik i undervisningen ud fra introduceret model og cases.

9 minutter

6.  Relationen mellem elev og underviser

Vi taler om den sidste del af autismeundervisningsmodellen, kernen, som er relationen mellem elev og underviser.

3 minutter

7.  Hvad har vi lært

Vi tager en kort opsummering af punkter vi har gennemgået i kurset.

2 minutter

Charlotte Ryhl

Charlotte Ryhl

Ekstern lektor ved Københavns Universitet

Charlotte Ryhl er cand.psych., ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til flere bøger om autisme og undervisning. Hun er efterfølgende blevet autoriseret (2010) og siden specialistgodkendt i psykoterapi (2017) af Psykolognævnet. Overordnet beskæftiger hun sig med supervision, terapi og kursusvirksomhed.