Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-17

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) & skole – inklusion og implementering

Varighed ca. 2 timer

Dette kursus har fokus på autisme og inklusion. Det betyder, at vi har en forventning om, at du har mødt elever med autisme, og at du har et ønske om at få viden og strategier, som vil kendetegne en god inklusion. 

Kurset indledes med at belyse inklusionsbegrebet – der er mange måder at forstå inklusion på. Dorthe Hölck er inspireret af psykolog Bo Hejlskov Elvén. 

  • Assimilering – fokus på tilpasning
  • Inklusion – fokus på at omgivelserne tilpasser sig barnets forudsætninger
  • Eksklusion – når børnene ikke gives plads i almenskolen
  • Marginalisering – når børnene udelukkes fra fællesskabet

Du får viden om autisme, med fokus på begrebet neurodiversitet. Dorthe anerkender, at vi fødes med hjerner, der kan noget forskelligt. Dorthe vil perspektivere, hvilke kendetegn du kan kigge efter, hvis du mener, at barnet kan være på autismespekteret, men endnu ikke er udredt. 

Gennem tre cases belyser Dorthe, hvordan inklusion kan have forskellige udtryk og dermed har brug for noget forskelligt af din faglighed.  

Forskningen via Peter Vermeulen har vist, at mennesker med autisme er kontekstblinde. Det betyder, at de har svært ved at aflæse det, de møder i skolekonteksten. Dette vil blive perspektiveret, når Dorthe redegør for både tilgange og metoder, som kan være hjælpsomme for det enkelte barn. 

Afslutningsvis belyser Dorthe vigtigheden af et godt forældresamarbejde, når barnet har en autismediagnose. Selvfølgelig, tænker du nok – men du skal lige et ekstra gear op. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Inklusion - hvordan skal vi forstå det?

I denne lektion gennemgår vi, hvordan inklusion kan forstås og defineres. Vi kommer omkring grupper med elever med autisme, peer to peer og fællesskaber for både børn og lærere. 

10 minutter

2.  Autisme - hvordan skal vi forstå det?

Denne lektion omhandler autisme og hvordan vi forstår, når elever er på autismespektret. Vi kommer omkring begrebet neurodivergent og snakker både om de børn der er - og ikke er - på autismespektret. Vi kommer desuden omkring, hvilke tegn der kan være på autisme hos barnet. 

36 minutter

3.  Det tredje ben - eksekutive funktioner?

Denne lektion handler om de eksekutive funktioner, som opddeles i hårde og bløde eksekutive funktioner. 

11 minutter

4.  Metoder og tilgange når du inkluderer børn med autisme

Denne lektion gennemgår metoder og tilgange, når du inkluderer børn med autisme. Lektionen indeholder desuden tre forskellige cases med elever på forskellige alderstrin. 

22 minutter

5.  Kontekstens betydning

Denne lektion ser nærmere på kontekstens betydning, når vi snakker om inklusion af elever i folkeskolen. 

27 minutter

6.  Det særlige forældresamarbejde

Denne lektion ser afslutningsvis på det særlige - og vigtige - forældresamarbejde, når barnet har autisme. 

15 minutter

Dorthe Hölck

Dorthe Hölck

Sociolog og stifter af Go Between

Dorthe er uddannet Cand.scient.soc og tilbyder rådgivning til børn, unge og voksne med ASF og ADHD, selvforståelsesforløb som er individuelt tilrettelagt, rådgivning forældre og pårørende, faglig vejledning til fagpersoner. Hun har tidligere arbejdet som: afdelingsleder på Langagerskolen i Viby J, været leder af SORAS, samt været udviklingschef på autismeområdet i Region Midtjylland. Til dagligt arbejder hun som selvstændig konsulent i eget konsulentfirma, Go Between.