Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) & skole - basis
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-09
Ajour d. 2023-12-19

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) & skole - basis

Varighed ca. 2 timer

Dorthe Hölck giver dig indblik i, hvad det betyder for et barn at have autisme spektrum forstyrrelse i en skolekontekst. Du får faglig inspiration til at møde og forstå barnet , inkluderer dets omgivelser og undgå typiske faldgruber i en skolehverdag. Dorthe kommer også ind på betydningen af forældresamarbejde og udfordringer med barnets egen stemme. Kurset giver dig samlet indsigt i centrale overvejelser og praktiske tilgange for at skabe udvikling og trivsel.

Læringsmål

  • Indsigt i hvordan man møder og forstå børn med ASF i en skolehverdag
  • Kendskab til konkrete tilgange for at skabe faglig og social udvikling og trivsel
  • Indsigt i betydningen af forældresamarbejde for børn med ASF

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Intro

Vi introducerer underviser og gennemgår formålet med kurset.

et minut

2.  Betydningen af at autismen er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Vi gennemgår hvorfor diagnosen gives og hvordan autisme påvirker hjernen.

17 minutter

3.  Forskellige diagnosebetegnelser og betydningen af autismen er et spektrum

Vi taler om kompensations strategier og kontekst for vores tilgang til inklusion af børn på autisme spektret.

16 minutter

4.  Autisme og det neuro-typiske hvordan skal vi forstå det

Vi gennemgår Lorna Wings triade og fortæller om empati og hvordan personer med ASF kan håndtere det. 

24 minutter

5.  Anderledes eksekutive funktioner og kontekstens

Vi fortæller om eksekutive funktion - den funktion af hjernen som bla.a. hjælper os med at danne overblik og husk - og hvordan den kan forstås og deles op. Vi ser på hvordan børn og unge på autismespektrets eksekutive funktioner påvirkes af deres diagnose.

13 minutter

6.  Udfordringer med overblik, organisering og i konteksten

Vi gennemgår Aaron Antonovskys model for læring og de forudsætninger for følelse af sammenhæng som er nødvendigt hos barnet. Vi ser på hvordan man med den viden kan prøve at skabe forudsætninger for børn og unge på autisme spektret så de kan være med i undervisning og undgå stress og uoverskuelighed.

14 minutter

7.  Fokus på at analysere hvad der kan belaste barnet

Vi forklarer om belastningsbalancen og hvordan man ved brug af den kan lede til håndterbarhed hos barnet - og hvordan det er vigtigt at være i kommunikation med det enkelte barn da udfordringer kan være meget individuelt.  

14 minutter

8.  Fokus på fællesskabsanliggende, forældresamarbejde og barnets stemme

Vi taler om vigtigheden af at være opmærksom på hvordan du som lærer kan tænke i inklusion og hvordan du i din undervisning kan kigge efter tegn på at elever på autismespektret ikke får den hjælp de har brug for.

10 minutter

9.  Barnets stemme og udvikling af selvforståelsen hos barnet

Vi taler om hvordan man bla.a. ved brug af en ekstern fagperson kan få barnet til at tale om hvordan de har det og hvad der virker for dem. 

5 minutter

10.  Go Between

Vi fortæller i denne lektion om hvad en "go between" er og hvordan de kan bruges som støtte for børn og unge med autisme. 

3 minutter

Dorthe Hölck

Dorthe Hölck

Sociolog og stifter af Go Between

Dorthe er uddannet Cand.scient.soc og tilbyder rådgivning til børn, unge og voksne med ASF og ADHD, selvforståelsesforløb som er individuelt tilrettelagt, rådgivning forældre og pårørende, faglig vejledning til fagpersoner. Hun har tidligere arbejdet som: afdelingsleder på Langagerskolen i Viby J, været leder af SORAS, samt været udviklingschef på autismeområdet i Region Midtjylland. Til dagligt arbejder hun som selvstændig konsulent i eget konsulentfirma, Go Between.