ADHD og skole
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-10

ADHD og skole

Varighed ca. 2 timer

Få faglig inspiration til at møde og forstå børn med ADHD og undgå typiske faldgruber i skolehverdagen.

Dorthe Hölck giver dig indblik i, hvad det betyder for et barn at have ADHD i en skolekontekst. Du får faglig inspiration til at møde og forstå barnet og undgå typiske faldgruber i skolehverdagen – herunder organisering og kommunikation. Dorthe giver dig redskaber til at skabe mening – og motivation for barnet. Kurset giver dig samlet indsigt i centrale overvejelser og praktiske tilgange for at skabe udvikling og trivsel.

Dorthe Hölck er Cand.scient.soc, Konsulent med speciale i ASF og ADHD og leder af konsulentfirmaet "Go Between".

Læringsmål

  • Inspiration til at møde og forstå børn med ADHD i skolehverdagen
  • Indsigt i centrale overvejelser og tilgange for at skabe faglig og social udvikling og trivsel.
  • Kensdskab til redskaber for at skabe mening og motivation for børn med ADHD

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagogisk personale, skoleledere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Lektioner

1.  Intro

Vi introducerer underviser og kursusformålet.

et minut

2.  Hvordan er din tilgang til diagnosen ADHD/ADD

Vi snakker om hvad det betyder at få en diagnose og hvorfor man giver den. Vi introducerer diagnose systemet 'ICD 10' og hvor ADHD befinder sig i det.

11 minutter

3.  Hvordan oplever vi barnet med ADHD/ADD

Vi ser på hvilke betydninger diagnosekriterierne kan have i praksis. Vi forklarer også hvordan samfundet er opbygget efter en neurotypsisk hjerne - og hvordan det kan påvirke børn med ADHD

13 minutter

4.  Hvad skal du være opmærksom på i din kommunikation

Vi fortæller om hvordan det ofte er i kommunikation at det går galt når man skal støtte børn med ADHD. Vi fortæller om kendetegn ved neurotypisk kommunikation og hvordan de præmisser man kommunikerer ud fra kan være anderledes hos børn med ADHD.

12 minutter

5.  Fokus på det sociale og sanseforarbejdning

Vi starter med at se på udviklingspsykologien og hvordan børn med ADHD har lært at håndtere sociale krav og forventninger gennem deres opvækst. Vi ser på hvad man som lærer skal være opmærksom på i forhold til børn med ADHD's sociale kompetencer.

15 minutter

6.  Udfordringer med overblik, organisering og i konteksten

Vi forklarer om de eksekutive funktioner og central kohærens. Vores kognitive forestillingsevne kan hos børn med ADHD være anderledes og vi ser på hvordan vi kan få bedre forståelse for børnenes tankegang og guide dem.  

19 minutter

7.  Omsætte viden til praksis

Nu ser vi på hvordan vi i kan få omsat vores viden om ADHD til praksis, hvor vi gør brug af Aarons Antonovskys model omkring de læreprocesser der er forudsætninger for følelse af sammenhæng hos børn.

11 minutter

8.  Fokus på at analysere hvad der kan belaste barnet

Ud fra Aaron Antonovskys model taler vi om hvordan vi kan sørge for børnenes belastningsbalance til at være håndterbar - det at hvis forventingerne ikke svarer til barnet med ADHDs forudsætninger, og hvordan vi kan kompensere for de krav barnet skal kunne håndtere for at være med i klassen. 

9 minutter

9.  Fokus på at anvende HV-Guiden og at mening kommer før motivation

Vi taler om den sidste del af modellen, og hvordan vi kan skabe mening i vores undervisning for børn med ADHD, hvilket giver motivation. 

9 minutter

10.  Inklusion i folkeskolen

Vi diskuterer inklusion, ikke bare i folkeskolen, men også i alle dele af børn med ADHDs liv og hvordan man som lærer bør have et godt forældresamarbejde.

8 minutter

11.  FAQ

Vi taler om et par typiske spørgsmål omkring udredning og forældresamarbejde.

5 minutter

Dorthe Hölck

Dorthe Hölck

Sociolog og stifter af Go Between

Dorthe er uddannet Cand.scient.soc og tilbyder rådgivning til børn, unge og voksne med ASF og ADHD, selvforståelsesforløb som er individuelt tilrettelagt, rådgivning forældre og pårørende, faglig vejledning til fagpersoner. Hun har tidligere arbejdet som: afdelingsleder på Langagerskolen i Viby J, været leder af SORAS, samt været udviklingschef på autismeområdet i Region Midtjylland. Til dagligt arbejder hun som selvstændig konsulent i eget konsulentfirma, Go Between.